ΝΕΑ ΖΩΗ

Είμαστε μια αναγνωρισμένη από το κράτος, μη κερδοσκοπική οργάνωση.

Το όραμα μας είναι να αναπτυχθούμε σε ένα επίκεντρο ανάπαυσης, ανάπτυξης και ζωής, με ρίζες στην τοπική εκκλησία και την αθηναϊκή κοινωνία, όπου όσοι εργάζονται στην πορνεία θα μπορούν να βρουν αποκατάσταση και νέα ζωή. Θέλουμε να δούμε ολιστική αλλαγή στο σώμα, την ψυχή και το πνεύμα ατόμων που εργάζονται στην πορνεία, είτε από επιλογή μέσα στα πλαίσια που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία, είτε από εξαναγκασμό προαγωγών ή σωματεμπόρων.

Αποτελούμαστε από προσωπικό και εθελοντές με εκπαίδευση στην κοινωνική εργασία, στην ψυχολογία, στη θεολογία, στην εκπαίδευση, στην διοίκηση επιχειρήσεων και στον ανθρώπινο παράγοντα.

Παρεμβαίνουμε στα τεκταινόμενα της περιοχής δράσης μας, συνεχόμενα με εβδομαδιαίες εξορμήσεις από το 1996.

Η Νέα Ζωή συνδέεται με το International Teams, έναν οργανισμό που έχει σκοπό να βοηθήσει άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη. Οι ομάδες τους εργάζονται με πρόσφυγες, την νεολαία, άτομα στην πορνεία, άτομα με οικονομικά προβλήματα κ.α.